Zvyky a tradície na Slovensku - dá sa povedať, že čo dedina, mesto – to iné zvyky. Preto je iste zaujímavé pozrieť sa dozadu na životy našich dedov a pradedov, na to, ako ich ovplyvňovali jednotlivé zvyky a tradície počas roka a ako prebiehali krstiny, svadba, pohreb. Zachytené zvyky sú z rôznych častí Slovenska, pričom každý si isto vie doplniť zvyky zo svojej rodiny. Rok vydania: 2006 Kniha vyšla aj v anglickej verzii. Počet strán: 235 str. Formát: B5 - farebná Cena: · 19 € - Slovenská verzia · 25 € - Anglická verzia Objednávky prosíme zaslať: · mailom na: info@gamajun.sk · alebo písomne na adresu : GAMAJUN Bruselská 3 040 13 Košice OBSAH Úvod 9 RODINNÉ ZVYKY 13 KRST 13 Krstiny 13 Piesne na krstinách 17 Krstné mená 18 Pôvod a význam krstných mien 19 Blahoželania k meninám 29 SVADBA 31 Chronológia svadby 36 Výročia svadby 51 POHREB 53 ZVYKY POČAS ROKA 57 HISTÓRIA NÁZVOV ČASTÍ ROKA 57 PRANOSTIKY 68 ZVYKY V ZIME 74 Martin 74 Priadky 75 DNI STRIGY 77 Katarína 78 Ondrej 79 Barbora 83 Mikuláš 84 Lucia 85 Tomáš 90 VIANOCE 92 Adventný veniec 92 Vianočné oblátky 93 Vianočné obdobie 94 Štedrý deň 95 Božie narodenie 105 Štefan 106 Betlehem 108 História Betlehemu 108 Slovenský Betlehem 109 Betlehemci 110 Chodenie s kozou 115 História Vianoc 116 Vianočné a novoročné vinše 119 Po śpivaňu 125 Silvester 137 Nový rok 138 Tri krále 139 Pavol 140 HROMNICE 141 Blažej 142 Dorota 143 Matej 144 Gregor 145 ZVYKY V JARI 147 FAŠIANGY 147 Fašiangy na dedine 150 Fašiangy v meste 155 VYNÁŠANIE MORENY 158 VEĽKÁ NOC 161 Kvetná nedeľa 161 Zelený štvrtok 162 Veľký piatok 164 Biela sobota 165 Veľkonočná nedeľa 166 Kraslice 166 Veľkonočný pondelok 167 Veľkonočné vinše 168 Juraj 170 ZVYKY V LETE 181 Žofia 182 Urban 183 Máje 184 TURÍCE 187 Letný slnovrat 189 Ján 190 Jakub a Anna 193 ZVYKY V JESENI 195 Dožinky 195 Hody, hostina 197 Všechsvätých 199 SLOVENSKÁ DEDINA 201 SKANZENY 201 Bardejovské Kúpele 202 Oravská dedina 204 KROJE SLOVENSKA 206 História krojov 206 Kroje zo Šariša 209 Ľudový tanec 211 LITERATÚRA 233 GAMAJUN