GAMAJUN Michal Bosák – americký bankár zo Šariša   Vernisáž výstavy v Bratislave – 3. jún 1999   Prijatie rodiny Bosákovcov v Archíve Národnej banky Slovenska  (NBS). Zľava: Ing. Rudolf Bosák, spoluautor knihy a výstavy o  Michalovi Bosákovi, Andrew Bosak Bosley, pravnuk Michala  Bosáka, Dorothy Bosak Bosley, vnučka Michala Bosáka, Ing.  Marián Tkáč, CSc., vedúci Archívu Národnej banky Slovenska,  Helena Luhanová, neter Michala Bosáka, Ing. Viliam Polakovič,  riaditeľ odboru hospodárskych služieb NBS, Barry F. Bosak, vnuk  Michala Bosáka, Jozef Rokyta, synovec Michala Bosáka, Ing. Martin  Bosák, PhD., spoluautor knihy a výstavy o Michalovi Bosákovi, Ing.  Vladimír Bušša, riaditeľ emisného odboru NBS, Rudolf Návrat,  bývalý pracovník Štátnej banky Československa.        Slávnostné otvorenie výstavy. Príhovor PhDr. Claude Baláža, riaditeľa Domu zahraničných  Slovákov. Čestní hostia zľava: Ing. Marián Tkáč, CSc., Dušan  Jamrich, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, Ing.  Jozef Mudrík, viceguvernér NBS, Ján Figeľ, štátny tajomník  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (SR), Mark  Bocchetti, obchodno-ekonomický radca veľvyslanectva USA v SR,  Dorothy Bosak Bosley, Andrew Bosak Bosley, Barry F. Bosak, Ing.  Rudolf Bosák, prezident občianskeho združenia Kultúrny a  historický Šariš, hlavný organizátor výstavy.      Barry F. Bosak odovzdáva originál americkej desaťdolárovky  viceguvernérovi NBS Ing. Jozefovi Mudríkovi.      … prehliadka výstavy...