V súkolí času - v knihe jedenásť renomovaných slovenských a českých historikov priblížilo nielen život Michala Bosáka, ale aj dobu, v ktorej žil, a udalosti, ktoré sa ho vo väčšej či menšej miere dotýkali. Portrét tohto nesmierne zaujímavého a inšpiratívneho bankára je skompletizovaný v ucelenej podobe a doplnený dobovými fotografiami v bohato ilustrovanej publikácii. Rok vydania: 2020 Počet strán: 256 str. Formát: B5 - farebná Cena: 25,00 € Objednávky prosíme zaslať: · mailom na: info@gamajun.sk · alebo písomne na adresu : GAMAJUN Bruselská 3 040 13 Košice OBSAH Na začiatok 7 Vysťahovalectvo zo Slovenska na prelome 19. a 20. storočia prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. 11 Slovenské krajanské hnutie v USA, Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda a Michal Bosák prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. 37 Pomoc Českého národního sdružení v Americe československému odboji za Velké války prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. 73 Ekonomické súvislosti vzniku ČSR a Michal Bosák prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. 79 Návštevy Michala Bosáka na Slovensku v rokoch 1920 – 1925 prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. 111 Úloha Michala Bosáka v bankovníctve na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. 135 Aktivity bánk národne slovenského kapitálu na východnom Slovensku po roku 1918 na príklade Tatra banky PhDr. Miroslav Sabol, PhD. – PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. 157 Československo-poľský hraničný spor 1918 – 1920 a americkí krajania doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. 177 České (československé) politické kruhy v meziválečné době a jejich vztah k americkým Slovákům prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 195 Spoločensko-kultúrne aktivity Michala Bosáka na východnom Slovensku doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. 205 Michal Bosák – rodina, štedrý mecenáš a koniec veľkého bankového sna prof. h. c. Ing. Martin Bosák, PhD. 223 Pramene a literatúra 243 GAMAJUN