GAMAJUN Michal Bosák – americký bankár zo Šariša   Vernisáž výstavy v Moskve, Investičná banka - 28. február 2003   Zľava: J. Bogdan - MIB, M. Sarafanov - prezident MIB, R. Bosák - prezident SMB, I. Furdík - veľvyslanec SR v RF, V. Khokhlov - prezident IBEC, J. Kalnický - riaditeľ SI       Príhovor veľvyslanca Slovenskej republiky v RF p. Igora Furdíka       Autori výstavy a prezident MIB p. Sarafanov     Medzinárodná investičná banka