Michal Bosák - americko-slovenský podnikateľ a bankár - kompletné zosumarizovanie života bankára Michala Bosáka (1869-1937) doplnené o získané poznatky a historické dokumenty, medzi ktorými sa vynímajú jeho podpis na Pittsburskej dohode z roku 1918 a jeho podpisy na amerických 5-, 10- a 20-dolárovkách z roku 1907. Podrobne sú tu zmapované jeho národnostné a kresťanské aktivity, je tu prehľad, na čo všetko prispieval a nechýba ani história "Bosákovej banky" v Prešove. Rok vydania: 2018 Počet strán: 536 str. Formát: B5 - farebná Cena: 39,90 € Objednávky prosíme zaslať: · mailom na: info@gamajun.sk · alebo písomne na adresu : GAMAJUN Bruselská 3 040 13 Košice OBSAH ÚVOD 9 CESTA ZA PODNIKANÍM 11 Vysťahovalectvo do Ameriky 11 Slovensko koncom 19. storočia 14 Odchod do Ameriky 18 Z pomocníka podnikateľ 23 Bosákovo Horké víno 26 BANKÁRSKE AKTIVITY 56 Začiatok bankovníctva 56 First National Bank of Olyphant 67 Bosak State Bank 76 Hospodárska kríza v 1929-1933 122 Podpora v ťažkých chvíľach 125 Úpadok Bosákových bánk 146 PODPIS NA DOLÁROVKÁCH 149 História amerických dolárov 149 Podpis Michala Bosáka na dolárovkách 157 Pokladník P. J. McGinty 166 Desaťdolárova bankovka v Archíve NBS 168 NÁRODNÉ A KATOLÍCKE AKTIVITY V AMERIKE 172 Prvé slovenské kostoly v Amerike 172 Spolok sv. Jána Krstiteľa 174 Prvá katolícka slovenská Jednota 181 Založenie Slovenskej ligy v Amerike 204 Obdobie prvej svetovej vojny 207 Slovenské školy v Amerike 217 Slovenská katolícka Matica školská 219 Noviny Slovenská obrana 235 Bosák a knihy 243 PODPIS NA PITTSBURSKEJ DOHODE 245 Clevelandská dohoda 245 Pittsburská dohoda 247 Alice Masaryk Fond 254 NÁVRAT NA SLOVENSKO 267 Prijatie u pápeža v Ríme 267 Recepcia v Bardejovských Kúpeľoch 284 Škola v Okrúhlom 294 Základina Michala Bosáka 320 Štedrý mecenáš 331 Pomník Milana Rastislava Štefánika 345 Stretnutie s Masarykom v Topoľčiankach 352 Z ciest do rodiska 357 Príchod do Šariša v r. 1925 374 Masaryk v Bratislave 388 BOSÁKOVA BANKA V PREŠOVE 400 Americko-slovenská banka 400 Charakteristika budovy banky 421 Architekt Viliam Glasz 439 Ocenenie Europa Nostra Award 2002 440 NÁZORY NA MICHALA BOSÁKA 442 Náhly koniec 442 Krajan o krajanovi 452 Spisovateľ J. Cíger Hronský o Bosákovi 453 Tragédia Bosáka podľa Jozefa Hušeka 455 A. S. Ambrose spomína 457 RODINA MICHALA BOSÁKA 459 Bankárova rodina 459 Rodinné dokumenty a korešpondencia 476 Najbližšia rodina 491 Spomienky na otca 502 Synovec Cyril M. Bosak spomína 509 S odstupom času 515 Stručný životopis Michala Bosáka 528 Pramene a literatúra 532 GAMAJUN