Michal Bosák - americký bankár zo Šariša - zmapovanie života a aktivít bankára Michala Bosáka, historické súvislosti jeho podpisu na Pittsburghskej dohode a podpisu na 5, 10 a 20 USD dolároch, zmapovanie jeho národných a bankových aktivít, založenie Americko-slovenskej banky na Slovensku, názory na Michala Bosáka, rodostrom Rok vydania: 2001 - rozšírené vydanie knihy Kniha vyšla v r. 1997, v anglickej verzii v r. 1999 a v ruskej verzii v r. 2004. Počet strán: 205 str. Formát: A5 - čiernobiela Cena: · 14,00 € - Slovenská verzia · 19,00 € - Anglická verzia · 19,00 € - Ruská verzia Objednávky prosíme zaslať: · mailom na: info@gamajun.sk · alebo písomne na adresu : GAMAJUN Bruselská 3 040 13 Košice Dňa 25. júna 2007 uplynulo 100 rokov od podpisu bankára Michala Bosáka na amerických 5-, 10- a 20- dolárovkách.  OBSAH ÚVOD 11 Z CHUDOBNÉHO CHLAPCA BANKÁR 13 Slovensko koncom 19. Storočia 13 Odchod do Ameriky 16 Z pomocníka podnikateľ 19 Podpis na desaťdolárovej bankovke 22 Na vrchole úspechov 29 Roky úpadku 37 Náhly koniec 41 NÁRODNÉ AKTIVITY MICHALA BOSÁKA 47 V katolíckych organizáciách 47 Obdobie prvej svetovej vojny 57 Podpis na Pittsburskej dohode 60 Prijatie u pápeža v Ríme 65 Noviny Slovenská obrana 68 Slovenské školy v Amerike 71 Slovenská katolícka Matica školská 73 Bosák a knihy 80 MICHAL BOSÁK NA SLOVENSKU 83 Recepcia v Bardejovských Kúpeľoch 83 Americko-slovenská banka 88 Škola v Okrúhlom 100 Štedrý mecenáš 105 NÁZORY NA MICHALA BOSÁKA 111 Krajan o krajanovi 111 Spisovateľ J. Cíger Hronský o Bosákovi 113 Tragédia Bosáka podľa Jozefa Hušeka 115 A. S. Ambrose spomína 118 Môj Bosák (Marián Tkáč) 121 Slovenská historiografia a Michal Bosák (Peter Švorc) 124 Odysea 10-dolárovej bankovky (John V. Morris) 127 Spoločnosť Svätého Jána Krstiteľa, Spolok č. 10 FCSU (Theodore Bosak) 129 Môj strýko Mike (Cyril M. Bosak) 131 Spomienky na môjho otca (Francis Bosak) 135 Michal Bosák v československom bankovníctve (Roman Holec) 139 FAKTOGRAFICKÉ ÚDAJE 151 S odstupom času 151 Rodostrom 163 Stručný životopis Michala Bosáka 195 SUMMARY 197 ZUSAMMENFASSUNG 199 PRAMENE A LITERATÚRA 201 GAMAJUN