GAMAJUN Michal Bosák – americký bankár zo Šariša   Vernisáž výstavy v Humennom, Galéria mesta Humenné - 15. február 2007   Zľava: Ing. Alexander Tarča, Miroslava Demčáková – 2. miesto CMB 2005, Ing. Martin Bosák, PhD., PhDr. Peter Sopko, Mgr. Michaela  Plitková – moderátorka, Ing. Anton Klamár – MsKS Humenné,  Štefan Sciranka – Numizmatický krúžok v Humennom    Ing. Martin Bosák, PhD. vyhlasuje 6. ročník súťaže pre študentov  stredných škôl Cena Michala Bosáka 2006-07, súťaž pre študentov  vysokých škôl Cena Michala Bosáka 2007 a súťaž pre žiakov  základných škôl Bosákova desaťdolárovka        Plaketa Michala Bosáka od Williama Schiffera    Záznam z výstavy bol v televíznom vysielaní STV1   Prehliadka výstavy   Návštevníci výstavy