GAMAJUN Výstava Michal Bosák     Srbsko 18. Bački Petrovac, Vojvodina, Galéria Matice slovenskej v Srbsku, 5. - 8. august 2010  - výstavy sa zúčastnil p. Igor Furdík, veľvyslanec SR v Belehrade, - výstava bola súčasťou 49. Slovenských národných slávností v Bački Petrovac, - záznam z otvorenia výstavy bol vo vysielaní Televízie Vojvodina, Srbsko - účasť poslancov Srbska, predstaviteľov Matice Slovenskej, Matice slovenskej v Srbsku, kultúrnych kruhov   a slovenských krajanov Írsko 17. Cork, Cork Public Museum, 1. máj - 31. máj 2007  - výstava pod záštitouv p. Jána Gábora, veľvyslanca SR v Dubline, - prezentácia 10-dolárovej bankovky s podpisom Michala Bosáka a P.J. McGinty - spoločná prezentácia s výstavou Andyho Warholu, Múzeum moderného umenia Medzilaborce - účasť oficiálnych predstaviteľov Írska a slovenských krajanov Írsko  16. Dublin, Farmleigh House, 27. marec - 30. apríl 2007  - výstava v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Dubline, - účasti prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča a prezidentky Írska p. Mary McAleesovej - účasť p. Ľubomíra Jahnátka – ministra hospodárstva SR, p. Mariana Janušeka – ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, a ďalších oficiálnych predstaviteľov SR a Írska - prezentácia originálu 10-dolárovej bankovky s podpisom Michala Bosáka a P.J. McGinty Slovensko  15. Humenné, Galéria mesta Humenné, 15. február – 13. marec 2007  - výstava v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Humenné a Numizmatickým krúžkom v Humennom, - záznam z výstavy bol v televíznom vysielaní STV1 - Numizmatický krúžok v Humennom venoval Galérii mesta bronzovú plaketu Michala Bosáka od Williama Schiffera, slovenského sochára a medailéra, ktorý 50 rokov žil a tvoril v Paríži - plaketu získala aj Spoločnosť Michala Bosáka, Prešov Spojené kráľovstvo 14. Londýn, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne, 14. jún – 31. júl 2006  - výstava pod záštitou chargé d´affaires veľvyslanectva SR v Londýne Radovana Javorčíka, - výstava sa konala v spolupráci so Slovak Centre in the U.K. v Londýne, - účasť predstaviteľov bankových, diplomatických a kultúrnych kruhov Ruská federácia 13. Moskva, Medzinárodná investičná banka, 28. február – 12. marec 2003  - výstava sa konala v spolupráci s riaditeľom Slovenského inštitútu v Moskve Doc. PhDr. Jurajom Kalnickým, PhD., - výstava pod záštitou veľvyslanca SR v RF J.E. Igora Furdíka a prezidenta Medzinárodnej investičnej banky M. Sarafanova, - vysoká účasť predstaviteľov bankových, diplomatických a kultúrnych kruhov Česká republika  12. Praha, Slovenský inštitút, 13. september – 1. október 2000 - výstava sa konala v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe - výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe J.E. pán Jozef Stanko - výstava sa konala počas jesenného zasadania Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, - vysoká účasť predstaviteľov bankových, diplomatických a kultúrnych kruhov   Poľsko 11. Waršava, Slovenský inštitút, 19. máj – 2. jún 2000 - výstava sa konala v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Waršave - výstavu otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu vo Waršave Dr. Peter Krupár a vedúci Archívu Národnej banky Slovenska Ing. Marián Tkáč, CSc. - účasť predstaviteľov bankových, obchodných a kultúrnych kruhov 10. Waršava, hotel VICTORIA, 18. - 20. máj 2000 - v spolupráci s Bank Handlowy vo Waršave a Nadáciou Leopolda Kronenberga - výstava sa konala počas zasadnutia Európskej asociácie pre bankovú históriu v priestoroch hotela Victoria, kde bolo 130 delegátov z celej Európy Slovensko 9. Prešov, Divadlo J. Záborského, 7.12.1999 – 15.1.2000  - výstava pod záštitou štátneho tajomníka Jána Figeľa, - záznam z výstavy bol v televíznom vysielaní STV1 - medzinárodný vedecký seminár o M. Bosákovi na pôde Prešovskej univerzity (7.12.1999) - otvorenie Pamätnej izby M. Bosáka v jeho rodisku v Okrúhlom U S A  8. Washington, D.C., Riggs Bank, 27. september – 1. október 1999 - pod záštitou veľvyslanca SR v USA Dr. Martina Bútoru v honosných priestoroch Riggs banky vedľa Bieleho domu, - v spolupráci s veľvyslanectvom SR vo Washingtone v rámci osláv 10. Výročia nežnej revolúcie - výstavu otváral podpredseda vlády Ivan Mikloš - výstava sa konala počas jesenného zasadania Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, - vysoká účasť predstaviteľov bankových, diplomatických a kultúrnych kruhov 7. New York, N.Y., Slovak Information Center, Mannhattan, 12. – 21. september 1999 - výstavu otváral Peter Tomka, veľvyslanec SR pri OSN, - vysoká účasť krajanských spolkov, - záznam z výstavy bol v televíznom vysielaní – Slovak News   6. Scranton, Pa., Anthracite Heritage Museum, 10. august – 6. september 1999 - pre veľký záujem sa výstava vrátila do baníckeho múzea v Scrantone, 5. Danville, Pa., Hall Girl School, 6. - 8. august 1999 - výstava počas Summerfestu 1999 – stretnutie Slovákov v Pennsylvánii, 4. Scranton, Pa., Anthracite Heritage Museum, 20. júl – 4.august 1999 - časť výstavy v priestoroch baníckeho múzea v Scrantone, 3. Scranton, Pa., Lackawana Historical Society, 20. júl – 4.august 1999 - časť výstavy v priestoroch najvýznamnejšieho historického inštitútu v Scrantone, 2. Scranton, Pa., Holy Family Church, 16. – 19. júl 1999 - výstava v spoločenských priestoroch kostola, na ktorý prispel Michal Bosák vysokými finančnými čiastkami, - vysoká účasť krajanských spolkov, Slovensko  1. Bratislava, Dom zahraničných Slovákov, 3. – 30. jún 1999  - výstava pod záštitou štátneho tajomníka Jána Figeľa, - v spolupráci s Archívom Národnej banky Slovenska - účasť zástupcu veľvyslanectva USA – Marc Bochetti a ďalších predstaviteľov bankových a kultúrnych kruhov - odovzdanie originálu 10-dolárovky s podpisom Michala Bosáka viceprezidentovi Národnej banky Slovenska Jozefovi Mudríkovi vnukom Michala Bosáka Barrym Bosakom, ako dar rodiny Bosákovej z U.S.A.,