GAMAJUN Michal Bosák – americký bankár zo Šariša   Vernisáž výstavy vo Washingtone, D.C. – 28. september 1999     Prijatie Bosákovej rodiny u veľvyslanca Slovenskej republiky v USA Dr. Martina  Bútoru, ktorý prevzal záštitu nad výstavou. Zľava: Ing. Martin Bosák, PhD., Sylvia  Bosak, praneter Michala Bosáka a celkom vpravo Ing. Rudolf Bosák.      Riggs Bank vedľa Bieleho domu     Príhovor Ivana Mikloša, podpredsedu vlády Slovenskej republiky na otvorení výstavy  v priestoroch Riggs Bank pri Bielom dome.  Príhovor Ing. Martina Bosáka, PhD. pri otvorení výstavy.    Na otvorení bol prítomný aj zástupca Riggs Bank Kirk Pumphrey (druhý zľava) a  konzul pre kultúru a vedu veľvyslanectva SR Dr. Miroslav Musil (tretí zľava).   Cyril M. Bosak, synovec Michala Bosáka s manželkou Oľgou a dcérou Sylviou, ktorá  sa veľkou mierou zaslúžila o realizáciu výstavy vo Washingtone.     Rodina Barryho Bosaka, vnuka Michala Bosáka na výstave. Zľava: Julie Harper s  manželom Lawtonom, Steven Bosak a manželka Mia, Barry Bosak a manželka  Midge.     Na výstave sprava: Dorothy Bosak Bosley, vnučka Michala Bosáka, David Bosak,  John Bosak, prasynovec Michala Bosáka a Steven Bosak.    Ing. Martin Bosák, PhD., podpisuje knihu o Michalovi Bosákovi.    Veľvyslanec SR v USA s rodinou Bosákovou a Anne Gornal McKeown