GAMAJUN Michal Bosák – americký bankár zo Šariša   Vernisáž výstavy v Scrantone, Pa. - 18. júl 1999   Bosákova rodina po ukončení svätej omše venovanej Michalovi a Zuzane Bosákovej  pred kostolom Sv. rodiny.       Čestní hostia na výstave. Zľava: Daniel Tanzone, šéfredaktor Slovenského  katolíckeho Sokola, Thomas Hricik, prezident 1. Slovenskej katolíckej jednoty, Ing.  Rudolf Bosák, Mons. Francis Beeda, Ing. Martin Bosák, PhD., Rita Simalcik,  prezident Ženskej pennsylvánskej katolíckej jednoty, John Holy, tajomník Slovenskej  ligy v Amerike.     Čestní hostia na výstave. Zľava: Cyril M. Bosak, synovec Michala Bosáka, Ing.  Rudolf Bosák, Mercedes Voytko, riaditeľka Jankolovej knižnice v Danville, Mons.  Francis J.Beeda, Ing. Martin Bosák, PhD., Jozef Senko, honorárny konzul Slovenskej  republiky.     Prof. Philip Tuhy, prezident s manželkou Trude Check-Tuhy, zakladateľkou Slovak  Heritage Society of N.E. Pa., hlavní organizátori výstavy v Scrantone.       Príhovor Jána Holého, tajomníka Slovenskej ligy v Amerike. Zľava: Ing. Alexander  Tarča, spoluautor výstavy, Prof. Philip Tuhy, Ing. Rudolf Bosák, Cyril M. Bosak,  synovec Michala Bosáka, Ing. Martin Bosák, PhD.       Ing. Martin Bosák, PhD. a Ing. Rudolf Bosák podpisujú knihy o Michalovi Bosákovi.