Americko-slovenská banka - kniha bola vydaná pri príležitosti 100 rokov od vzniku Americko-slovenskej banky v roku 1920, prvej banky na Slovensku s americkým kapitálom. Banka vznikla na zakladajúcom valnom zhromaždení akcionárov 31. augusta 1920 z Roľníckej a priemyselnej banky vo Veľkých Levároch, pričom iniciátorom a majoritným vlastníkom akcií banky bol americko-slovenský bankár Michal Bosák. Prostredníctvom dobových archívnych dokumentov je v knihe podaný ucelený obraz o pôsobení banky až do jej zániku fúziou so Slovenskou všeobecnou úvernou bankou k 1. januáru 1933. Vďaka historickým dobovým fotografiám je možné detailnejšie sa ponoriť do vtedajšej doby a atmosféry jednotlivých filiálok Americko-slovenskej banky, pričom mnohé tieto budovy banky stoja dodnes. Rok vydania: 2020 Počet strán: 253 str. Formát: A5 - farebná Cena: 25,00 € Objednávky prosíme zaslať: · mailom na: info@gamajun.sk · alebo písomne na adresu : GAMAJUN Bruselská 3 040 13 Košice OBSAH ÚVOD 7 BANKOVNÍCTVO V ČESKOSLOVENSKU PO ROKU 1918 13 Bankovníctvo v novovzniknutom Československu 13 Príchod bankára Michala Bosáka na Slovensko 16 Slovenská roľnícka banka v Košiciach 26 Roľnícka a priemyselná banka vo Veľkých Levároch 30 AMERICKO-SLOVENSKÁ BANKA 44 Vznik Americko-slovenskej banky 44 Michal Bosák o vzniku banky 55 Expanzia banky 59 Založenie Slovenskej všeobecnej úvernej banky 65 Fúzia s Tatra bankou 71 Pobočky Americko-slovenskej banky 91 Centrála banky v Bratislave 91 Filiálka vo Veľkých Levároch     96 Filiálka v Šaštíne 99 Filiálka v Topoľčanoch 102 Filiálka v Nitre 106 Filiálka v Malackách 110 Filiálka v Nových Zámkoch 114 Filiálka v Skalici 117 Filiálka v Holíči 128 Filiálka v Prešove 131 Filiálka v Užhorode 135 Filiálka v Prahe 138 Filiálka v Bardejove 150 Filiálka vo Veľkom Mederi 156 Bosákova banka v Prešove 159 Fúzia s Legiobankou 179 Zánik banky 191 Stručná história banky 198 Roľnícka a priemyselná banka 198 Americko-slovenská banka 199 NAMIESTO ZÁVERU 202 Celkový obraz Americko-slovenskej banky v sieti súvislostí 202 Línie príčinných súvislostí vedúce ku vzniku banky 202 Založenie banky a skryté príčiny budúcich problémov 206 Rozmach banky a jeho problémové aspekty 209 Hospodárske a národno-politické príčiny odlivu americko-slovenského kapitálu z banky 215 Príčinné súvislosti stagnácie a zániku banky 218 DOKUMENTY BANKY 222 Stanovy Roľníckej a priemyselnej banky 222 Stanovy Americko-slovenskej banky 227 Predstavenstvo banky 234 Banka v obrazoch 245 Americko-slovenská banka na eurách 246 Pramene a literatúra 248 GAMAJUN